Dobro došli

vlada-gray-bckg-trU nameri da se na najkraći, najbolji mogući način predstavim, kreirao sam ovu jednostavnu prezentaciju, kako bi zainteresovani za ostvarivanje saradnje mogli pronaći najvažnije činjenice o mom obrazovanju, iskustvu i poljima angažovanja.

Na ovim stranicama takođe možete videti i neka od mojih kreativnih rešenja, u formi vizuelnog prikaza ranijih projekata na kojima sam bio angažovan.

Vladimir Mitrović

Biografija

| Curicullum vitae

Osnovni podaci, obrazovanje:

Vladimir Mitrović je rođen 1980. godine.
Završio Višu tehničku školu za industrijski menadžment u Kruševcu, gde je stekao zvanje inženjera za industrijski menadžment. Nastavio školovanje na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, na studijskom programu finansije, bankarstvo i osiguranje.

Radno iskustvo

septembar 2011.
Interactive Consulting

Radno mesto:  Freelance consultant

Opis posla: Pružanje profesionalnih usluga malim i srednjim preduzećima (konsultant, analitičar i trener); planiranje, organizovanje i kontrola procesa u domenu marketinga: PR sektor, kreiranje i realizacija marketinških planova i aktivnosti, analiza medijskog sadržaja, izrada analitičkih izveštaja korišćenjem savremenih IT alata i metoda; izrada biznis planova i konsultantske aktivnosti prilikom apliciranja kod finansijskih institucija za dobijanje start-up i investicionih kredita; organizovanje specijalnih događaja (team building, privredno-turistički, edukativni i sportski događaji i manifestacije); rad na izradi strateških dokumenata; uređivanje web sajtova,  kreiranje vizuelnog identiteta – grafički dizajn.

Od 2010. godine kao honorarni saradnik bio angažovan na više projekata za račun drugih agencija i preduzeća (Agencija za privredne registre, agencije za tržišne komunikacije, projekti nevladinih i omladinskih organizacija…)

—————————————————

jul 2008. – jul 2009.
Alpha bank Serbia a.d. Beograd

Radno mesto: Customer service officer

Opis posla: unapređenje portfolija banke, razvoj postojećih metodologija za akviziciju novih klijenata,  administrativni poslovi u ekspozituri; prodaja bankarskih proizvoda; priprema kreditnih dosijea i puštanje kredita u tečaj (kreditiranje stanovništva, preduzetnika, pravnih lica, lokalne samouprave); otvaranje i administriranje tekućih, depozitnih i drugih namenskih računa klijenata; poslovi platnog prometa i usmeravanje deviznog priliva iz inostranstva.

—————————————————

avgust 2006. – jul 2008.
Opštinska uprava opštine Blace

Radno mesto: Saradnik za privredu i privatno preduzetništvo

Opis posla: analiza stanja privrede, aktivno učešće na zajedničkim projektima Opštinske uprave i privrednih subjekata; organizovanje specijalnih događaja (konferencije za štampu, zvanične posete, seminari, međuopštinske i međunarodne delegacije), rad na izradi strateških dokumenata Opštine; marketinške aktivnosti u saradnji sa Službom za informisanje, uređivanje i održavanje web prezentacije, dizajn publikacija i brošura.

U januaru 2008. godine izabran za vršioca dužnosti direktora JP “Televizija Blace” sa ciljem da sprovede proces privatizacije medija u javnoj svojini;

—————————————————

Vannastavne aktivnosti

Osnivač i predsednik Upravnog odbora Udruženja “Intermedia“, čija je misija unapređenje kvaliteta života građana u ekonomskom, ekološkom, obrazovnom smislu, ali i u pogledu ljudskih prava i sloboda – kroz edukaciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda, kao i mehanizmima jačanja građanskog društva i omladinskoj participaciji u važnim društvenim procesima na lokalnom nivou; jačanje nevladinog sektora u Topličkom ali i širem području na teritoriji Republike Srbije; implementacija projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

Seminari

– Na putu ka evropskim integracijama (Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Olaf Palme international center)
– Međusektorska saradnja i građansko učešće u radu lokalne vlasti (Građanska čitaonica Pirgos iz Pirota i Westminster Foundation for Democracy, London)…
– Ka modernoj lokalnoj samoupravi – (Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Centar za razvoj Srbije)

Pohađao više seminara iz domena jačanja civilnog društva, demokratije, fundraising-a, zagovaranje javno-privatnih partnerstava, negovanja evropskih vrednosti i o značaju, prednostima i nedostacima evropskih integracija, izrada lokalnih antikorupcijskih politika…

Veštine

Rad na računaru
– ECDL sertifikat za rad na računarima
– Programi za rad sa dokumentima: MS Word, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Reader
– Programi za tabelarna i unakrsna izračunavanja: MS Excel
– Programi za obradu slike: Adobe Photoshop, Corel Draw
– Internet: napredni nivo (Web dizajn: HTML – srednji nivo, CMS –  srednji nivo)

Poznavanje jezika
– Engleski, srednji nivo

Vozačka dozvola
– B kategorija

Ostalo
– Položen stručni ispit za rad u državnim organima
– Organizovanje specijalnih događaja – event management, izrada predloga projekata

Reference

| projekti vizuelnog identiteta

Kontakt

Vladimir Mitrović

tel. 381 63 85 52 648

http://www.vmitrovic.rs
vladimir@vmitrovic.rs

gmailfacebooklinkedin twitter